Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ett effektivare smittskydd SOU 2009:55

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Onsdagen den 10 juni överlämnade den särskilde utredaren Carl-Anders Ifvarsson sitt betänkande Ett effektivare smittskydd (SOU 2009:55) till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Utredarens uppdrag har varit att göra en översyn av de myndigheter som bedriver verksamhet inom smittskyddsområdet, främst Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)