Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Lag om stöd och skydd för barn och unga SOU 2009:68

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 16 juli 2009 överlämnade den särskilde utredaren Kerstin Wigzell betänkandet Lag om stöd och skydd för barn och unga (SOU 2009:68) till regeringen. Betänkandet innehåller en översyn av ett antal bestämmelser i den nuvarande lagstiftningen och förslag till förändringar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)