Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

I samspel med musiklivet - en ny nationell plattform för musiken SOU 2010:12

Publicerad Uppdaterad

Utredningen om en nationell musikplattform (Ku 2009:01) föreslår att Statens musiksamlingar får ett nytt uppdrag och byter namn till Statens musikverk.

Ladda ner:

Det nya uppdraget omfattar både att främja nyskapande musik i nära dialog med musiklivet och att bevara och tillgängliggöra det musikaliska arvet. För att stärka musiklivet föreslås att den nya myndigheten använder 25 miljoner kr per år för att stödja strategiska samarbetsprojekt. Det fria musiklivet får enligt förslaget också förstärkt stöd via Kulturrådet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ny plattform för musiken

    En särskild utredare ska föreslå den närmare utformningen av en ny nationell plattform för musiken. Utgångspunkten är att den nya verksamheten ska inleda sitt arbete under 2011.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition