Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

På väg mot en ny roll - överväganden och förslag om Riksutställningar SOU 2010:34

Publicerad Uppdaterad

Slutbetänkande av Kultursamverkansutredningen.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition