Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ny ordning för nationella vaccinationsprogram SOU 2010:39

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår en lag om nationella vaccinationsprogram. I lagen anges vad som ska krävas för att en ny vaccination ska kunna införas. Vidare anges att regeringen ska bestämma vilka sjukdomar som vaccinationsprogrammens ska omfatta. Dessutom föreslås att vaccinerna ska upphandlas och betalas av staten och att vaccinationer ska registreras i ett lagreglerat hälsodataregister.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)