Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Välfärdsstaten i arbete - omfördelning och inkomsttrygghet med incitament till arbete SOU 2011:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Långtidsutredningen 2011 har beställt 12 forskningsrapporter och i detta betänkande publiceras fem av rapporterna på temat "Välfärdsstaten i arbete". Rapporterna handlar bland annat om a-kasseersättningen för deltidsarbetslösa samt andra aspekter på trygghets- och omfördelningssystemen:

  • Att kombinera socialförsäkringar med incitament till arbete
  • Arbetsmarknadseffekter av arbetslöshetsförsäkringens utformning
  • Deltidsarbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring i Sverige
  • Från försörjningsstöd till arbete - Hur kan vägen underlättas?
  • Skattepolitik och sysselsättning: Hur väl fungerar det svenska systemet?