Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Förundersökning - objektivitet, beslag, dokumentation m.m. SOU 2011:45

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förundersökningsutredningen har haft i uppdrag att utreda dels hur förundersökningarnas kvalitet bäst kan säkerställas, dels hur förfarandet i samband med ansökan om resning i brottmål kan förbättras.

Sistnämnda frågeställning har behandlats i delbetänkandet Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde (SOU 2009:98).

I detta slutbetänkande redovisas återstoden av uppdraget.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)

Laddar...