Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En samlad ekobrottsbekämpning SOU 2011:47

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag består av två fristående delar med flera beröringspunkter - dels att utreda om bekämpningen av ekonomisk brottslighet kan bli mer effektiv och rättssäker genom att Ekobrottsmyndigheten tilldelas ett nationellt ansvar för samtliga brottstyper som myndigheten handlägger, dels att utvärdera myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet enligt förordningen med samma namn och, om det bedöms motiverat, föreslå förändringar i verksamheten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition