Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Förmån och fälla - nyanländas uttag av föräldrapenning SOU 2012:9

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har låtit kartlägga uttaget av föräldrapenning bland nyanlända föräldrar som kom till Sverige under 2006 under de första fyra åren. Bland dem som detta år invandrade från länder utanför Europa fanns 6 700 kvinnor som under de efterföljande åren har rätt till föräldrapenning, antingen för barn som invandrar
tillsammans med dem eller för barn som föds under de första åren i Sverige.

I kartläggningen framkommer fyra mönster av särskild betydelse för analysen av hur föräldrapenninguttaget inverkar på nyanlända kvinnors arbetskraftsdeltagande:

  • Ett intensivt uttag året efter invandringen försenar arbetsmarknadsetableringen för många nyanlända mammor
  • Högt uttag flera år i rad bland mammor som får ytterligare barn i Sverige
  • Många nyanlända föräldrar tar inte ut några dagar alls
  • Varken särskilt förmånligt eller flexibelt för nyanlända föräldrar
  • Kommunernas praxis för biståndsbedömning påverkar nyanlända föräldrars uttag av föräldrapenning

Lagstiftningskedjan

Laddar...