Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd SOU 2012:17

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt lämna förslag till en ny lagstiftning på området.

Betänkandet är indelat i tre delar: Översynen av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen, psykiskt störda lagöverträdare och gemensamma frågor.

Laddar...