Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (S 2008:09) Dir. 2011:107

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att utredningens uppdrag ska förlängas till den 30 mars 2012.