Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås nya bestämmelser som införs i syfte att skapa en trygg och säker vårdmiljö och motverka brottslighet vid sjukvårdsinrättningar för psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Ett generellt förbud att inneha egen utrustning för elektronisk kommunikation för en avgränsad patientgrupp föreslås föras in i en ny bestämmelse i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV). Det är fråga om patienter som vårdas med stöd av LRV och som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, anhållna, häktade och patienter som är intagna i eller ska förpassas till kriminalvårdsanstalt.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2014.