Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap SOU 2012:35

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 20 maj 2010 att ge i uppdrag åt en särskild utredare att inhämta ytterligare kunskap om tvångsäktenskap och barnäktenskap och att föreslå åtgärder för att motverka sådana äktenskap (dir. 2010:54).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)