Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan SOU 2013:26

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår åtgärder för hur barns säkerhet i förskolan ska kunna förbättras och säkerställas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition