Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Begravning – återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats SOU 2013:82

Publicerad Uppdaterad

Utredningen om vissa begravningsfrågor har sett över frågor inom begravningsområdet. I översynen har ingått att analysera dels behovet av ändrad lagstiftning i syfte att uppnå en miljömässig hantering av metaller efter kremering, dels hur prövning av nya begravningsmetoder kan regleras.

Ladda ner:

Uppdraget har även rymt att utreda hur Stockholms och Tranås kommuner kan inlemmas i systemet med en enhetlig begravningsavgiftssats.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

  • Tilläggsdirektiv till Begravningsmetodsutredningen

    Uppdraget till utredningen utvidgas bland annat genom att utredaren också ska utreda frågan om hur avgifterna även för begravningsverksamheten i Stockholms och Tranås kommuner kan inlemmas i systemet med en enhetlig begravningsavgiftssats.

  • Tilläggsdirektiv till Begravningsmetodsutredningen

    Uppdraget till utredningen utvidgas bland annat genom att utredaren också ska utreda frågan om hur avgifterna även för begravningsverksamheten i Stockholms och Tranås kommuner kan inlemmas i systemet med en enhetlig begravningsavgiftssats.

  • Begravningsfrågor

    En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet. Syftet med översynen är att utveckla en flexibel och modern begravningslagstiftning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition