Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Staten får inte abdikera – om kommunalisering SOU 2014:5

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I den här utredningen har jag i efterhand genomfört en utvärdering av huruvida de avsedda målen uppnåddes, det vill säga om vi uppnått en högre effektivitet och förbättrad kvalitet i skolan genom decentraliseringen till medborgare och den pedagogiska personalen i skolan. I en konsekvensanalys har jag sedan, i enlighet med utredningens direktiv, undersökt kommunaliseringens effekter på elevernas studieresultat, läraryrkets status och lärarnas och rektorernas arbetsuppgifter samt likvärdigheten i skolväsendet. Jag har även analyserat hur kommunerna styrt skolverksamheten när det gäller planering, uppföljning, utvärdering, lokalt utvecklingsarbete och lärarnas kompetensutveckling.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...