Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Straffskalorna för allvarliga våldsbrott SOU 2014:18

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår att straffen för vissa allvarliga våldsbrott ska skärpas. De lägsta föreskrivna straffen för respektive brottstyp ska enligt förslagen uppgå till följande nivåer.

  • Grovt olaga hot och grovt olaga tvång: fängelse i nio månader i stället för sex månader.
  • Grov misshandel och grov utpressning: fängelse i ett år och sex månader i stället för ett år.
  • Grovt rån och synnerligen grov misshandel: fängelse i fem år
  • Dråp: fängelse i åtta år i stället för sex år.

Inga förändringar föreslås avseende maximistraffen för respektive brottstyp.

Vidare föreslår utredningen att ett nytt brott införs i brottsbalken, dråp under förmildrande omständigheter, med straffet fängelse i högst åtta år. Detta brott är avsett att ersätta det nuvarande brottet barnadråp. Utredningen föreslår också att de olika straffskalorna för brott mot lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor utformas på ett delvis annorlunda sätt. Förslaget innebär att straffet skärps väsentligt och att straffskalorna utformas efter mönster från andra allvarliga våldsbrott.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott

    Propositionen innehåller förslag som innebär att straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott skärps. Förslagen innebär höjda minimistraff för brottstyperna grov misshandel, synnerligen grov misshandel, grovt olaga tvång, grovt olaga hot, grovt rån och grov utpressning. Vidare föreslås skärpningar av straffskalorna för brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Riksdagsbeslut (1 st)

Laddar...