Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Marknadsmissbruk II SOU 2014:46

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

2012 års marknadsmissbruksutredning överlämnade den 27 juni 2014 sitt slutbetänkande " Marknadsmissbruk II" till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till ändringar och anpassningar av den lagstiftning som rör insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan på finansmarknadsområdet (marknadsmissbruk) i syfte att säkerställa att Sverige uppfyller EU-rättsliga krav samt att utredning och bekämpning av marknadsmissbruk ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt

Utredningen föreslår bland annat att de bestämmelser i marknadsmissbruksförordningen som kräver en implementering i svensk lagstiftning genomförs huvudsakligen genom en ny lag, i vilken bl.a. anges att Finansinspektionen är behörig myndighet i Sverige enligt förordningen. Marknadsmissbruksdirektivet genomförs genom ändringar i lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (marknadsmissbrukslagen).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Tidsplan

Läs mer om den fortsatta behandlingen av lagstiftningsärendet.

Laddar...