Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

2013 års värdepappersmarknadsutredning överlämnade den 29 januari 2015 sitt slutbetänkande "Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR" till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de reviderade och nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument. I uppdraget ingick även att kartlägga och analysera vissa frågor som rör finansiell rådgivning som i dag inte omfattas av tillståndsplikt och näringsrättslig reglering, överväga om även sådan rådgivning bör omfattas och i sådant fall utarbeta nödvändiga lagförslag.

Lagstiftningskedjan

Tidsplan

Läs mer om den fortsatta behandlingen av lagstiftningsärendet.

Laddar...