Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till 2013 års värdepappersmarknadsutredning Dir. 2014:136

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 23 maj 2013 kommittédirektiv om marknader för finansiella instrument. Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 juni 2014. I tilläggsdirektiv beslutade regeringen den 20 mars 2014 att förlänga utredningstiden till den 31 oktober 2014.

Utredningstiden förlängs på nytt. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 januari 2015.

Lagstiftningskedjan