Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? SOU 2015:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Partikelhaltsutredningen överlämnade den 31 mars 2015 sitt betänkande " Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort?" till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som varaktigt kan minska de höga halterna av stora partiklar i Stockholm och i andra berörda tätorter, så att gränsvärdena i luftkvalitetsdirektivet kan nås. I uppdraget har särskilt ingått att utreda förutsättningarna för samt bedöma ändamålsenligheten av och lämpligheten i att införa en skatt på dubbdäcksanvändning i första hand i Stockholm, men även i andra berörda tätorter. Det har också legat i uppdraget att särskilt beakta om en utökning av lokala föreskrifter med förbud mot trafik med fordon med dubbdäck är ändamålsenlig.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...