Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Systematiska jämförelser - för lärande i staten SOU 2015:36

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om systematiska jämförelser överlämnade den 31 mars 2015 sitt betänkande " Systematiska jämförelser - för lärande i staten " till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur utveckling och effektivisering av statliga myndigheters verksamhet kan främjas genom systematiska jämförelser. Utredningen föreslår att regeringen inrättar ett permanent program för systematiska jämförelser i staten. Programmet syftar till att främja ett gemensamt lärande inom förvaltningen och till att förbättra helhetssynen på statens verksamhet. Utredningen föreslår att Ekonomistyrningsverket och Statskontoret får ett gemensamt ansvar för att utveckla och genomföra programmet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...