Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Låt fler forma framtiden! Forskarantologi

Publicerad

Denna antologi är en bilaga till 2014 års Demokratiutrednings betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) och innehåller 14 av de forskarrapporter som utredningen har beställt. De är skrivna av sammanlagt 22 forskare med en mängd olika akademiska inriktningar.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet

    En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare från riksdagspartierna, ska analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Låt fler forma framtiden! Forskarantologi

    Denna antologi är en bilaga till 2014 års Demokratiutrednings betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) och innehåller 14 av de forskarrapporter som utredningen har beställt. De är skrivna av sammanlagt 22 forskare med en mängd olika akademiska inriktningar.

  • Låt fler forma framtiden!

    Utredningen föreslår bland annat att ett nytt mål för demokratipolitiken antas; "en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande". För att uppnå målet föreslår utredningen att regeringen ska vidta åtgärder inför och mellan valen som syftar till att öka den politiska jämlikheten. En ny maktutredning föreslås.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...