Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag SOU 2016:8

Publicerad

Ladda ner:

Penningtvättsutredningen överlämnade den 1 februari 2016 sitt slutbetänkande " Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag – m.m. " till regeringen.

Som ett första led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare effektivisera bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att

  • genomföra det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt,
  • genomföra vad som därutöver krävs för att uppfylla FATF:s rekommendationer samt
  • anpassa svensk rätt till den reviderade förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.

Som ett andra led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över den nuvarande penningtvättslagen och genomföra den omstrukturering som bedöms ändamålsenlig.

Laddar...