Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism SOU 2021:42

Publicerad

Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att analysera vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut