Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Finansdepartementet

Remiss av SOU 2021:42 Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Diarienummer: Fi2021/02222

Publicerad

Här kan du ta del av remissinstansernas yttranden som inkommit till Finansdepartementet gällande SOU 2021:42 Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 16 september 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...