Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs och ersätts av en ny lag med samma rubrik. Bestämmelserna i den nya lagen riktar i huvudsak skyldigheter mot fysiska och juridiska personer som utövar finansiell och viss annan verksamhet att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet.