Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige SOU 2016:47

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 18 december 2014 att ge Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik (dir. 2014:165). Uppdraget har därefter delats i två delar (dir. 2015:101). Beredningen har också haft uppdrag att ta fram en strategi för luftvårdspolitiken. Detta betänkande hanterar en samlad strategi för klimat- och luftvårdspolitiken i Sverige. Det är den andra och sista delen av uppdraget.

Den första delen av uppdraget, "Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige", redovisades i mars 2016.