Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

En robust personalförsörjning av det militära försvaret SOU 2016:63

Publicerad

2015 års personalförsörjningsutredning har i betänkandet En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) granskat och redovisat det aktuella läget i Försvarsmaktens personalförsörjning och föreslår åtgärder för att skapa en robust och långsiktigt hållbar försörjning med militär personal.

Ladda ner:

Utredningens bedömning är att såväl det försämrade omvärldsläget som svårigheterna att helt på frivillig väg bemanna krigsförbanden motiverar att regeringen fattar beslut om att skyldigheten att genomgå mönstring och fullgöra värnplikt i form av grundutbildning åter ska tillämpas eftersom det behövs för Sveriges försvarsberedskap.

Personalförsörjningen av det militära försvaret ska, enligt utredningen, även i fortsättningen bygga på frivillighet så långt Försvarsmaktens rekryteringskraft medger. Den årliga volymen kallade till mönstring, både män och kvinnor, bör utgå från resultatet av föregående års frivilliga intresseanmälningar. Inriktningen bör vara att antalet uttagna till plikt genom kallelse och antalet som gjort en intresseanmälan och går vidare in i pliktsystemet tillsammans ska uppfylla Försvarsmaktens totala årliga personalbehov.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret

    En särskild utredare ska föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som även i fortsättningen huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En robust personalförsörjning av det militära försvaret

    2015 års personalförsörjningsutredning har i betänkandet En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) granskat och redovisat det aktuella läget i Försvarsmaktens personalförsörjning och föreslår åtgärder för att skapa en robust och långsiktigt hållbar försörjning med militär personal.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...