Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Näringslivets roll inom totalförsvaret SOU 2019:51

Publicerad

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för näringslivets roll inom totalförsvaret samt för försörjningstryggheten i försvarsmaterielförsörjningen.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat att:

  • regeringen uppdrar åt myndigheter att identifiera vilka företag som bedriver totalförsvarsviktig verksamhet. Genom att identifiera företag som bedriver totalförsvarsviktig verksamhet blir det möjligt att analysera och värdera försörjningstryggheten. Vidare föreslås också att kretsen myndigheter som har rätt att begära upplysningar om totalförsvarsviktig verksamhet från näringsidkare utökas, och att berörda företag engageras i totalförsvarsplaneringen.
  • regeringen bör låta utreda frågan om hur personalförsörjningen ska hanteras inom det civila försvaret.
  • ett nationellt råd kallat Totalförsvarets näringslivsråd inrättas i Regeringskansliet och att länsstyrelsernas regionala råd för krisberedskap och skydd mot olyckor även bör avse totalförsvar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Näringslivets roll inom totalförsvaret

    Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för näringslivets roll inom totalförsvaret samt för försörjningstryggheten i försvarsmaterielförsörjningen.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...