Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling SOU 2017:97

Publicerad

Utredningen föreslår att den reglering som nu gäller upphävs och att en ny lag och förordning införs. Förslagen säkerställer skyddet för den personliga integriteten samtidigt som hänsyn tas till behovet av att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kan bedriva sin verksamhet effektivt och rättssäkert.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

    En särskild utredare ska göra en översyn av regleringen av behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga respektive förordningen om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga. Utgångspunkten är att Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet ska kunna bedrivas effektivt med rationellt datorstöd samtidigt som enskildas rätt till personlig integritet tillgodoses.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling

    Utredningen föreslår att den reglering som nu gäller upphävs och att en ny lag och förordning införs. Förslagen säkerställer skyddet för den personliga integriteten samtidigt som hänsyn tas till behovet av att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet kan bedriva sin verksamhet effektivt och rättssäkert.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

    Regeringen föreslår att lagen om behandling av personuppgifter om total-försvarspliktiga upphävs och att en ny totalförsvarsdatalag införs. Förslaget innebär dels en modernisering av den nuvarande registerlagen, dels en anpassning till bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning. Den nya lagen föreslås reglera behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret i Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet.

Proposition (1 st)