Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

En inkluderande kulturskola på egen grund SOU 2016:69

Publicerad

Kulturskoleutredningen föreslår flera åtgärder i sitt betänkande, bland annat att nationella mål för den kommunala kulturskolan ska införas och ett nationellt kulturskolecentrum ska inrättas.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Kulturskoleutredningen

    Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2016.

  • En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan

    Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Med utgångspunkt i ett brett kunskapsunderlag ska utredaren lämna förslag och bedömningar som gäller hur staten kan bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En inkluderande kulturskola på egen grund

    Kulturskoleutredningen föreslår flera åtgärder i sitt betänkande, bland annat att nationella mål för den kommunala kulturskolan ska införas och ett nationellt kulturskolecentrum ska inrättas.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...