Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Forskning och utveckling på försvarsområdet SOU 2016:90

Publicerad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att undersöka hur forskning och utveckling på försvarsområdet kan bidra till regeringens mål att stärka Försvarsmaktens operativa förmåga, samt att föreslå inom vilka områden denna statligt finansierade forskning bör bedrivas. I uppdraget låg också att se på hur resultaten av civil forskning kan användas och hur Sverige kan samarbeta internationellt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Forskning och utveckling på försvarsområdet

    En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen och utförandet av forsknings- och utvecklingsverksamhet på försvarsområdet med hänsyn till de förändrade kraven på den svenska försvarsförmågan i enlighet med 2015 års försvarspolitiska proposition.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition