Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Finansiering av infrastruktur med privat kapital? SOU 2017:13

Publicerad

Ladda ner:

Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital har i dag överlämnat sitt delbetänkande "Finansiering av infrastruktur med privat kapital?" till regeringen. Kommittén har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att involvera privat kapital i finansieringen av statlig transportinfrastruktur. Kommittén bedömer att det finns effektivitetsvinster att hämta hem genom att involvera privat kapital i finansieringen av investeringar i statlig transportinfrastruktur i form av offentlig-privat samverkan (OPS) och förordar ett svenskt försöksprogram.

Det slutliga uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Laddar...