Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Finansdepartementet

Remiss av SOU 2018:13 Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? Diarienummer: Fi2018/01015/S1

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Finansdepartementet har remitterat SOU 2018:13 Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast onsdagen
den 1 augusti 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...