Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Substitution i Centrum - stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar SOU 2017:32

Publicerad

Utredningen om Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor har idag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utrednings uppdrag har varit att

  • kartlägga och analysera olika aktörers behov av ett centrum för ökad substitution av farliga ämnen
  • kartlägga och dra erfarenheter från liknande verksam­heter i Sverige och internationellt
  • klargöra centrumets närmare inriktning och hur dess verksamhet kan avgränsas,föreslå hur ett sådant centrum kan finansieras
  • bedöma om det bör knytas till befintliga organisationer eller institut.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...