Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet ID-nummer: SOU 2017:80

Ansvarig: Justitiedepartementet

Uppdraget har varit att föreslå hur regelverket för Rättsmedicinalverket (RMV) ska anpassas så att verksamheten kan bedrivas med effektiva arbetsformer och stor hänsyn tagen till människors integritet.

Ladda ner:

I uppdraget har ingått att ta ställning till möjligheten och behovet av att införa en särskild personuppgiftsreglering för RMV. Uppdraget i den delen har bestått i att identifiera de integritetsintressen och övriga intressen som har betydelse för RMV:s personuppgiftsbehandling och behandling av uppgifter om avlidna personer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

    En särskild utredare ska föreslå hur regelverket för Rättsmedicinalverket (RMV) ska anpassas så att verksamheten kan bedrivas med effektiva arbetsformer och stor hänsyn tagen till människors integritet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

    Uppdraget har varit att föreslå hur regelverket för Rättsmedicinalverket (RMV) ska anpassas så att verksamheten kan bedrivas med effektiva arbetsformer och stor hänsyn tagen till människors integritet.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse