Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Lagliga vägar för att söka asyl i EU SOU 2017:103

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU, till exempel genom att införa en möjlighet att utfärda viseringar eller någon annan typ av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Lagliga vägar för att söka asyl i EU

    En särskild utredare ska utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU, t.ex. genom att införa en möjlighet att utfärda viseringar eller någon annan typ av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition