Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Lagliga vägar för att söka asyl i EU Dir. 2016:8

Publicerad

En särskild utredare ska utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU, t.ex. genom att införa en möjlighet att utfärda viseringar eller någon annan typ av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU.

Ladda ner:

Om det bedöms lämpligt ska utredaren föreslå hur ett sådant regelverk skulle kunna utformas med utgångspunkt i EU-rätten och övriga internationella åtaganden samt bedöma vilka ekonomiska och andra konsekvenser detta skulle kunna medföra.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Pressmeddelande: Lagliga vägar för att söka asyl i EU

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Lagliga vägar för att söka asyl i EU

    En särskild utredare ska utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU, t.ex. genom att införa en möjlighet att utfärda viseringar eller någon annan typ av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition