Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål SOU 2019:18

Publicerad

I detta betänkande redovisar Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer sitt uppdrag.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat:

  • att modersmålsundervisningen ska regleras i timplanerna, vilket bland annat innebär att undervisningen knyts närmare skolans övriga verksamhet och att ämnet får en garanterad undervisningstid,
  • att elever ska ha rätt att delta i modersmålsundervisning oavsett hur många elever det finns hos en huvudman som önskar modersmålsundervisning i språket,
  • en förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever som tas emot inom skolväsendet i grundskolan och motsvarande skolformer,
  • ett uppdrag till Skolverket om att samordna och driva utvecklingen av studiehandledning på modersmålet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition