Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Idéburen välfärd SOU 2019:56

Publicerad

Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag på en tydlig
definition av idéburna aktörer som kan användas för att identifiera
och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärdsverksamheter och
andra närliggande offentligt finansierade och subventionerade verksamheter.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Idéburen välfärd

    Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Idéburen välfärd

    I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag för registrering av idéburna organisationer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet. I lagrådsremissen föreslås även att upphandlande myndigheter ges möjligheten att reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna organisationer för vissa välfärdstjänster, bl.a. hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Proposition (1 st)

  • Idéburen välfärd

    I propositionen föreslås att en ny lag införs som innebär att idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register. Registreringen ska vara frivillig.

Riksdagsbeslut

Laddar...