Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Inkomstfördelningen 2035 vid olika scenarier SOU 2019:57

Publicerad

Ladda ner:

Långtidsutredningen 2019 utarbetas inom Finansdepartementet
under ledning av enheten för ekonomisk-politisk analys. I samband
med utredningen genomförs ett antal specialstudier. Dessa publiceras
som fristående bilagor till utredningen.

I denna bilaga till Långtidsutredningen 2019 analyseras olika scenarier för inkomstfördelningens utveckling fram till 2035. Utgångspunkten för analysen är den makroekonomiska utveckling som tagits fram i bilaga 1 till Långtidsutredningen samt SCB:s befolkningsprognos.

Laddar...