Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Äldreomsorgen under pandemin SOU 2020:80

Publicerad

I delbetänkandet Äldreomsorgen under pandemin redovisar Coronakommissionen vad den bedömer vara de viktigaste orsakerna till den stora smittspridningen och de höga dödstalen bland äldre i Sverige.

Ladda ner:

Kända strukturella brister

Kommissionen menar att äldreomsorgen stod oförberedd och illa rustad när pandemin slog till. Detta bottnade i strukturella brister vilka varit kända före virusutbrottet. För dessa brister bär den sittande regeringen och tidigare regeringar det yttersta ansvaret. Regeringen borde ha tagit de initiativ som behövts för att äldreomsorgen skulle stå bättre rustad för en kris av detta slag.

Strategin skyddade inte äldre

Strategin att skydda de äldre har, enligt kommissionen, misslyckats. De strukturella bristerna i äldreomsorgens beredskap beror, enligt kommissionen, bland annat på:

 • en fragmenterad organisation,
 • ett behov av högre bemanning, ökad kompetens, och rimliga arbetsförhållanden,
 • ett otillräckligt regelverk,
 • hinder för kommunerna att anställa läkare och få tillgång till medicinsk utrustning, och
 • sena och ibland otillräckliga beslut och åtgärder.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

 • Sverige under pandemin

  Coronakommissionen har utvärderat regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

 • Sverige under pandemin Volym 1 och 2

  Coronakommissionen har utvärderat regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter.

 • Äldreomsorgen under pandemin

  I delbetänkandet Äldreomsorgen under pandemin redovisar Coronakommissionen vad den bedömer vara de viktigaste orsakerna till den stora smittspridningen och de höga dödstalen bland äldre i Sverige.

Lagrådsremiss

Proposition