Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden SOU 2021:21

Publicerad

Utredningen lägger förslag som innebär att alla som tillämpar miljöbalken ska arbeta för att minimera klimatförändringarna och ges möjlighet att föregripa lagstiftningens obligatoriska krav. Genom att verksamhetsutövare och de som vidtar åtgärder själva ska föreslå och genomföra de åtgärder som behövs verkar miljöbalken även i förebyggande riktning.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 17 december 2019 att en särskild utredare
ska se över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska
ramverket får genomslag (dir. 2019:101). Ett delbetänkande skulle
ha lämnats den 1 december 2020. Regeringen beslutade den
27 augusti 2020 att förlänga utredningstiden för delbetänkandet till
den 1 april 2021 (dir. 2020:87). Uppdraget ska slutredovisas
senast den 15 maj 2022. 

Laddar...