Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga SOU 2021:34

Publicerad

Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa.

Ladda ner:

Utredningen har sammanfattat sitt huvudförslag och räknat upp några övriga förslag och rekommendationer. Utredningen presenterar också sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa.

Utredningens förslag och rekommendationer

Förtydliga vad som gäller om hälsofrämjande
och förebyggande arbete

Barn och unga behöver få hälsofrämjande och förebyggande vård. Vi
föreslår därför regler som gör att vårdens ansvar för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet mot barn och unga blir mer lika över landet och i olika skolor. Då kan vården bli mer sammanhållen
och lika för alla, även om den är uppdelad på flera verksamheter.

Ta fram ett hälsovårdsprogram som säger vad alla bör få

Utredningen föreslår ett hälsovårdsprogram som gör det tydligt vad barn och unga och deras föräldrar bör erbjudas, exempelvis vilka hälsobesök och vilket stöd de bör få under hela uppväxten. Programmet gör det också tydligt för vården och elevhälsan vad de
bör göra och hur de kan hjälpas åt för att ge barnen och föräldrarna
så bra stöd som möjligt.

Det här gör att vården för barn och unga blir mer lika, oavsett var i
landet de bor eller vilken skola de går i. Det blir också lättare att
tidigt hitta och hjälpa de barn och unga som mår dåligt.

Fler förslag och rekommendationer i korthet

 • Gör det enklare för barn och unga att få en fast vårdkontakt, alltså
  en person som hjälper till att samordna vården.
 • Stärk samverkan mellan vården och skolan.
 • Stärk samverkan mellan vården, socialtjänsten och tandvården.
 • Gör barn och unga mer delaktiga i att planera och utforma
  vården.
 • Skapa en tryggare övergång från vård för barn till vård för vuxna.

Sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa

Utredningen föreslår att vården för barn och unga som mår psykiskt dåligt utvecklas i sex steg:

 1. Hela samhället har ett ansvar för den psykiska hälsan. Exempelvis
  är förskolan och skolan viktiga för att minska risken att barn och
  unga börjar må dåligt.
 2. En sammanhållen vård som arbetar utifrån hälsovårdsprogrammet
  kan tidigt hitta och hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa.
 3. Primärvården får ett tydligare ansvar. De som mår psykiskt dåligt
  ska kunna vända sig dit i första hand.
 4. Primärvården får bättre kunskap och resurser för att möta barn
  och unga med psykisk ohälsa och deras familjer.
 5. Den specialiserade vården bör stötta primärvården och elevhälsan,
  och hjälpa till att avgöra vilka som kan få hjälp av primärvården
  och vilka som behöver specialiserad vård.
 6. Den specialiserade vården, socialtjänsten, förskolan och skolan
  behöver samarbeta kring barn och unga som behöver mycket
  hjälp under lång tid.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

  Regeringen ska uppdra åt en särskild utredare att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Meningen med uppdraget är att nå upp till en mer likvärdig vård med förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Meningen är också att avlasta den specialiserade barn-och ungdomspsykiatrin.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård

  Utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningens förslag ska bidra till en samlad uppföljning av barns och ungas hälsa.

 • Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga

  Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...