Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott SOU 2022:37

Publicerad

Textern Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott – Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott på vit botten. Abstrakt färgad illustration i bottnen.

2021 års bidragsbrottsutredning har i ett delbetänkande sett över möjligheterna att stärka arbetet med att bekämpa bidragsbrott mot Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat:

  • att det införs ett system med administrativa sanktionsavgifter som regleras i en ny lag.
  • att ansvaret för att utreda bidragsbrott flyttas till Ekobrottsmyndigheten och att förundersökningar där bedrivs under ledning av åklagare.
  • att Ekonomistyrningsverket bör få i uppdrag att ta fram indikatorer som kan ingå i resultatuppföljningen.
  • att utredningens förslag i första hand finansieras genom att ytterligare resurser tillskjuts de berörda myndigheterna.

Beställ tryckta exemplar

Laddar...