Statens offentliga utredningar från Utrikesdepartementet

Co-Creation for Innovation SOU 2022:46

Publicerad

Slutbetänkande av Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Ladda ner:

Världsutställningen Expo 2020 i Dubai var den första att hållas i Mellanöstern- och Nordafrikaregionen.

Det svenska deltagandet i världsutställningen är den största svenska främjarsatsning utomlands som hittills har genomförts. Syftet med deltagandet var att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige, att främja Sverige som kunskapsnation, näringslivets konkurrenskraft och kreativitet samt att stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar och för forsknings-, innovations- och kulturutbyte.
I samband med beslutet om Sveriges medverkan i Expo 2020 tillsattes en kommitté under Utrikesdepartementet, med uppgift att ansvara för helheten av det svenska Expo-deltagandet. Kommittén påbörjade sitt arbete i januari 2018 och avslutade det i september 2022.