Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård SOU 2022:58

Publicerad

Utredningen om en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur (N 2021:04) har överlämnat slutbetänkandet Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård (SOU 2022:58).

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen om djurens hälso-och sjukvård och annan veterinär verksamhet samt undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas i syfte att säkerställa en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur. I uppdraget har bland annat ingått att föreslå åtgärder för att säkerställa att det statliga åtagandet inom veterinär service och vid utbrott av smitt-samma djursjukdomar ska kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt, undersöka hur verksamheten inom djurens hälso- och sjukvård har påverkats av den behörighetsreglering som infördes år 2010, analysera det framtida resursbehovet av olika yrkeskategorier inom djurens hälso- och sjukvård samt utarbeta de författningsförslag som krävs för införandet av verksamhetstillsyn inom djurens hälso- och sjukvård.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition