Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner SOU 2023:6

Publicerad

2021 års utredning om vissa internationella företagsskattefrågor har överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur reglerna i direktivet om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella företagsgrupper i unionen ska genomföras i Sverige. I uppdraget ingår att även lämna nödvändiga författningsförslag.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut