Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Genomförandet av vaccineringen mot sjukdomen covid-19 – en utvärdering SOU 2023:73

Publicerad

Illustrtion

Utredningen Utvärdering av genomförande av vaccinering mot sjukdomen covid-19 har utvärderat förberedelsearbetet och genomförandet av vaccineringen mot sjukdomen covid-19 i Sverige.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat

  • en utökad ordinationsrätt för pandemivaccinationer som går utöver ordinationsrätten som de nationella vaccinationsprogrammen utgår från
  • att regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att genomföra en förstudie om hur förutsättningarna kan utvecklas för en ändamålsenlig och förbättrad uppföljning av vaccinationstäckning vid en pandemi
  • att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram nya föreskrifter om behörighet att ordinera vaccin som ska gälla vid en pandemi
  • att regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att genomföra en förstudie om hur förutsättningarna kan utvecklas för en ändamålsenlig och förbättrad uppföljning av vaccinationstäckning vid en pandemi.
Laddar...